Your Locality:
Lviv, Ukraine

Number of publications: 1

Шевчук М. С., Максимович В. М., Мандрона М. М. Дослідження генератора псевдовипадкових бітових послідовностей Джиффі на основі FCSR // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №19. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2018-19-4334


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)