Your Locality:
Uman, Ukraine

Number of publications: 3

Пачева Н. О., Подзігун С. М., Корнієнко Т. О. Стратегічне маркетингове управління конкурентоспроможністю інноваційно-орієнтованих підприємств // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №8. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-8-9113


Branch of science: -Marketing
Read onlineDownload article (pdf)

Пачева Н. О., Подзігун С. М. Вплив мотиваційного менеджменту на ефективність діяльності організації // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-11-7671


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Пачева Н. О. Стратегічне управління інноваційним розвитком національного господарства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-11-4306


Branch of science: -Problems of the national economy
Read onlineDownload article (pdf)