Your Locality:
Chernivtsi, Ukraine

Number of publications: 7

Belei S. Rural community as a subject of local government // Economy, finance, law: current problems and development prospects: collective mоnоgraph. Anisiia Tomanek OSVČ. — 2020. — 134 p. — P. 100-109. https://doi.org/10.25313/mono2020-7


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Белей С. І. Фандрайзингова діяльність – інноваційний інструмент формування фінансово-економічного потенціалу розвитку сільських територій в умовах децентралізації // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №1. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-1-6816


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Белей С. І., Лужинський В. О. Сільські території – центри економічної активності єврорегіонального співробітництва в системі гарантування економічної безпеки // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №1. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-1-5559


Branch of science: -Problems of the national economy
Read onlineDownload article (pdf)

Белей ​С. І., Пентелейчук ​Д. Т. Фандрайзинг як інноваційний підхід реалізації проектів розвитку сільських територій в умовах децентралізації // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-11-5314


Branch of science: -Regional economy
Read onlineDownload article (pdf)

Actual problems of modern science: Abstracts of XXХVІ International scientific-practical conference (Saint-Petersburg - Astana - Kyiv - Vienna, November 29, 2018)


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Белей С. І., Когут Н. О., Яновський М. М. Вплив глобалізації на економічний розвиток українських підприємств // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №20.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Белей С. І., Іванюк Т. І. Особливості організації обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками як інструменту контролю платоспроможності підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №19.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)