Your Locality:
Kyiv, Ukraine

Number of publications: 1

Плосконос В. Г., Комісаренко Р. В., Котлярська Н. О., Якименко О. В. Використання свіжої води в процесах виробництва целюлозно-паперової продукції та необхідність скорочення її споживання // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №17.


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)