Your Locality:
Kyiv, Ukraine

Number of publications: 1

Калініченко О. Ф., Зіньова Н. К. Аналіз механізму захисту особистих немайнових прав в Україні та Грузії // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №17.


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)