Your Locality:
Lviv, Ukraine

Number of publications: 5

Ємельянов О. Ю. Модель оцінювання потенціалу економічного розвитку підприємств на засадах аналізування їх властивостей // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №7. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-7-5132


Branch of science: -Economy and enterprise management
Read onlineDownload article (pdf)

Ємельянов О. Ю. Інструментарій оцінювання потенціалу економічного розвитку підприємств // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-5-5006


Branch of science: -Economy and enterprise management
Read onlineDownload article (pdf)

Петрушка Т. О., Ємельянов О. Ю., Симак А. В. Ресурсозбереження як чинник економічного розвитку підприємств // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-5-5005


Branch of science: -Economy and enterprise management
Read onlineDownload article (pdf)

Петрушка Т. О., Ємельянов О. Ю., Симак А. В. Визначення чинників, які стримують процес ресурсозберігаючих технологічних змін на підприємствах // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-12-4374


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Ємельянов О. Ю. Концептуальні підходи до оцінювання рівня техніко-технологічного розвитку підприємств // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №7. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-7-4029


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)