Your Locality:
Kremenchuk, Ukraine

Number of publications: 1

Сакун Л. М., Карлик Ю. Ю., Мігачова В. Б. Аналіз інноваційної активності промислових підприємств Полтавської області // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №11.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)