Your Locality:
Kharkiv, Ukraine

Number of publications: 8

Головкін Б. М., Кахнова М. Г. Окремі аспекти кримінологічної характеристики особи кривдника // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2021. — № 11. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2021-11-7749


Branch of science: -Criminal Law and Criminology; Penal Laws
Read onlineDownload article (pdf)

Романов М. В., Кахнова М. Г. Сутність та значення інституту пробації в Україні та пострадянських країнах (на прикладі Росії, Латвії) // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2021. — 3. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2021-3-7010


Branch of science: -Criminal Law and Criminology; Penal Laws
Read onlineDownload article (pdf)

Радчук О. П., Кахнова М. Г. Окремі аспекти застосування принципу автономії волі для зовнішньоекономічних договорів (контрактів) // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2020. — 11. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2020-11-6543


Branch of science: -International Law
Read onlineDownload article (pdf)

Кахнова М. Г. Окремі аспекти застосування принципу автономії волі для зовнішньоекономічних договорів (контрактів) // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №17.


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)

Кахнова М. Г. Офіційні та неофіційні ("латентні") критерії набуття членства в Європейському Союзі: аналітичний огляд // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №16.


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)

Actual problems of modern science: Abstracts of XXХV International scientific-practical conference (Moscow — Astana — Kharkiv — Vienna, October 30, 2018)


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)

Швець Н. М., Кахнова М. Г. Правове регулювання охорони праці неповнолітніх в Україні та європейських країнах // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №9.


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)

Кахнова М. Г. Порівняльний аналіз нормативного та інституційного забезпечення рівності трудових прав чоловіків та жінок в Латвії та Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №7.


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)