Your Locality:
Kiev, Ukraine

Number of publications: 14

Коваленко Д. І., Золковер А. О. Тенденції розвитку цифрових фінансів в сучасних економічних умовах // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-5-8050


Branch of science: -Finance, banking and insurance
Read onlineDownload article (pdf)

Золковер А. О. Дослідження ролі фінансового ринку у процесах детінізації економіки // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки" - 2018. - №3.


Branch of science: -Finance, banking and insurance
Read onlineDownload article (pdf)

Золковер А. О. Роль фінансових діджитал-інновацій у процесах детінізації національної економіки // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки" - 2017. - №4.


Branch of science: -Finance, banking and insurance
Read onlineDownload article (pdf)

Кононенко Г. І., Русіна Ю. О., Золковер А. О. Інструментарій оцінювання конкурентних переваг підприємства // Economy, finance, law: current problems and development prospects: collective mоnоgraph. Anisiia Tomanek OSVČ. — 2020. — 134 p. — P. 110-120. https://doi.org/10.25313/mono2020-8


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Миненко С. В., Золковер А. О.  Еволюція системи протидії легалізації кримінальних доходів  // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №2. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-2-7005


Branch of science: -Finance, banking and insurance
Read onlineDownload article (pdf)

Science and Global Studies: Abstracts of reports of the ІІI International Scientific Conference (Bratislava, Slovakia, October 30, 2020)


Branch of science: -Finance, banking and insurance
Read onlineDownload article (pdf)

Science and Global Studies: Abstracts of reports of the International Scientific Conference (Bratislava, Slovakia, December 30, 2019)


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Digital transformation and innovation in economics, law, government, science and educational processes: Abstracts of International Scientific and Practical Conference (Bukovel-Kyiv, March 18-21, 2019)


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Золковер А. О. Аналіз товарної структури експортних операцій України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2017. - №8.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Золковер А. О., Міхонік О. С. Формування системи фінансово-економічної безпеки підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2017. - №6.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Scientific debate: the issue of economy and finance: Abstracts of ІХ International scientific-practical conference (Kyiv - Budapest - Vienna, March 31, 2017)


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Actual problems of modern science: Abstracts of IV International scientific-practical conference (Moscow-Budapest-Vienna, December 29, 2015)


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

This article is about the problem of ensuring the financial sustainability of commercial banks and ways to improve it, its significance for economic development. It is based on the research the main methods of stabilizing the financial stability of financial institutions.

Keywords: financial stability, solvency, creditworthiness standards NBU, assets, equity, financial risks.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Золковер А.О. Регулювання-як чинник розвитку інститутів спільного інвестування // Міжнародний науковий журнал. - 2014. - №11.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)