Your Locality:
Lviv, Ukraine

Number of publications: 1

Тимчишин-Чемерис Ю. В., Пилипенко С. М., Гомольська Н. І. Методичні рекомендації щодо подолання можливих ризиків в туристичній діяльності // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №17.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)