Your Locality:
Kyiv, Ukraine

Number of publications: 1

Гавриленко Ю. О.,  Загорійчук Т. М. Партисипативний бюджет: зарубіжний досвід та перспективи впровадження в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №16.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)