Your Locality:
Kyiv, Ukraine

Number of publications: 1

Скрипник А. В., Оборська І. С. Оптимізаційна стратегія кафедри та університету // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2017. - №7.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)