Your Locality:
Kyiv, Ukraine

Number of publications: 1

Пахомова Є. О. Імплементація шаблонів проектування у програмну структуру ігрового процесу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №15.


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)