Your Locality:
Kyiv, Ukraine

Number of publications: 12

Плосконос В. Г., Гондовська А. С. Аналіз впливу вхідних факторів на показники пакувального матеріалу з метою визначення області оптимуму // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №14. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2022-14-8401


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Плосконос В. Г., Гондовська А. С. Дослідження математичних описів з метою визначення закономірностей в процесі розроблення пакувальних матеріалів із заданими властивостями // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №3.


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Плосконос В. Г., Тіницька Є. Ю. Комплекс пошукових досліджень з метою створення пакувальних матеріалів із заданими властивостями // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №13.


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Плосконос В. Г. Використання комп’ютерних технологій в розробці олеофобного складу для підвищення жиронепроникності нових видів пакувальних матеріалів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №2.


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Плосконос В. Г. Методологія розробки нових композиційних матеріалів на основі паперу та картону з використанням інноваційних та комп’ютерних технологій // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2020. - №3.​ https://doi.org/10.25313/2520-2057-2020-3-5626


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Плосконос В. Г., Букіна Я. І. Наукові аспекти  пошуку оптимальних умов використання модифікованих кукурудзяних крохмальних клеїв у виробництві паперу та картону // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №13. 


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Плосконос В. Г. Синтез математичних моделей з використанням комп’ютерних технологій з метою прогнозування рівнів забруднення водопотоків технологічних систем виробництва паперу та картону // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №12. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2019-12-5186


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Плосконос В. Г. Використання комп’ютерних технологій в розробці планів експериментальних досліджень складних технологічних систем виробництва паперу та картону // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №21. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2018-21-4428


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Плосконос В. Г., Комісаренко Р. В., Котлярська Н. О., Якименко О. В. Використання свіжої води в процесах виробництва целюлозно-паперової продукції та необхідність скорочення її споживання // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №17.


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Плосконос В. Г. Процес накопичення водорозчинних мінеральних і органічних речовин в системах оборотного водокористування - як об’єкт моделювання // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №6. 


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Плосконос В. Г. Використання топологічного методу для відображення структурних аспектів складних  технологічних систем // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №17.


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Плосконос В. Г. Аналіз стану систем картонно-паперового виробництва з мінімальним споживанням свіжої води // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №15.


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)