Your Locality:
Kyiv, Ukraine

Number of publications: 12

Матюха М. М., Божок К. К. Удосконалення організації обліку оплати праці на виробничих підприємствах // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №15.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Матюха М. М., Беляк А. П. Організація обліку грошових коштів при використанні інформаційних технологій // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №15.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Матюха М. М., Бех А. М. Удосконалення організації обліку розрахунків за виплатами працівникам // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №15.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Сухорукова О. Д., Матюха М. М. Проблематика обліку готової продукції  на підприємстві та шляхи її вирішення // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2019. - №15.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Матюха М. М., Чубка С. Б. Інформаційні системи управлінського обліку: організаційний аспект // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №7.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Матюха М. М., Коломієць А. І. Застосування інформаційної системи управлінського обліку для розробки преміювання підрозділів підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №6.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Матюха М. М., Алексеєнко Н. М. Удосконалення організації управлінського обліку та формування управлінської звітності основних засобів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №5. 


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Матюха М. М., Ременний А. Д. Економічне підґрунтя визначення власного капіталу з метою організації обліку // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №18.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Матюха М. М., Кулик Л. В. Вдосконалення організації обліку оплати праці на підприємстві // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №17.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Матюха М. М., Лук’янова А. Г. Удосконалення обліку і аналізу дебіторської заборгованості // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №17. 


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Матюха М. М., Головко А. В. Удосконалення організації обліку фінансових інвестицій на підприємствах будівельної галузі // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №17.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Матюха М. М., Чистоколова А. І. Удосконалення організації обліку кредитних операцій в умовах становлення ринкових відносин // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №15.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)