Your Locality:
Kyiv, Ukraine

Number of publications: 3

Чанцова К. В. Розподілені системи, поняття та архітектура  // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №12.


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Приходько В. С., Чанцова К. В. Організація і переваги платформи Docker // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №12.


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Чанцова К. В. Порівняння технологій Enterprise JavaBens та .NET // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №10.


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)