Your Locality:
Kyiv, Ukraine

Number of publications: 35

Треус А. О., Русіна Ю. О. Дослідження стану та перспективи розвитку страхового ринку України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №13.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Кошара І. О., Русіна Ю. О., Коваленко Д. І. Формування системи показників фінансової стійкості підприємств авіаційної промисловості // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №9. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-9-7541


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Салтан Р. О., Pусіна Ю. О., Коваленко Д. І. Сучасний стан розвитку фінансової стійкості банківської системи України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №12. 


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Шептицька А. Б., Русіна Ю. О. Управління фінансовими результатами підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №6. 


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Кононенко Г. І., Русіна Ю. О., Золковер А. О. Інструментарій оцінювання конкурентних переваг підприємства // Economy, finance, law: current problems and development prospects: collective mоnоgraph. Anisiia Tomanek OSVČ. — 2020. — 134 p. — P. 110-120. https://doi.org/10.25313/mono2020-8


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Семібратов Д. С., Русіна Ю. О. Управління інвестиційною політикою КБ АТ «ПУМБ» // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №15.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Колесник О. О., Русіна Ю. О. Економічна безпека підприємства: сутність поняття та систематизація підходів до трактування // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2019. - №16.​


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Плантова А. А., Русіна Ю. О. Обґрунтування інноваційних рішень підприємства і прогнозування їх наслідків // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2019. - №15.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Русіна Ю. О., Гафаров Е. М. Підходи до управління фінансовою стійкістю підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2019. - №14.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Русіна Ю. О., Трубіцина Ю. І. Формування механізму внутрішньої фінансової стабілізації підприємства при загрозі банкрутства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №13. 


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Русіна Ю. О., Левчишина А. Г. Формування фінансової стратегії підприємства в сучасних умовах ведення бізнесу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №12.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Русіна Ю. О., Русин О. В. Шляхи формування та ефективність використання фінансових ресурсів підприємств // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №11.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Digital transformation and innovation in economics, law, government, science and educational processes: Abstracts of International Scientific and Practical Conference (Bukovel-Kyiv, March 18-21, 2019)


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Животок Е. Б., Русіна Ю. О. Механізм управління та забезпечення фінансової стійкості на підприємстві // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №19.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Русіна Ю. О., Даринська А. О. Забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності організації в умовах кризи // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №6. 


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Economics, Finance and Management in the XXI century: analysis of trends and development prospects: Abstracts of ІІІ International Scientific and Practical Conference (Bukovel-Kyiv, March 19-22, 2018)


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Русіна Ю. О., Шевченко В. Р. Особливості обліку на підприємствах малого бізнесу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №15.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Русіна Ю. О., Уланова К. О. Удосконалення управління фінансово-економічною безпекою підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №14.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Русіна Ю. О., Острякова В. Ю. Удосконалення системи управління інформаційною безпекою на підприємстві // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №14.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Scientific debate: the issue of economy and finance: Abstracts of ІХ International scientific-practical conference (Kyiv - Budapest - Vienna, March 31, 2017)


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)
Страницы:12