Your Locality:
Kyiv, Ukraine

Number of publications: 41

Сорока М. А., Тарасенко І. О., Коваленко Д. І. Удосконалення системи фінансової безпеки суб’єктів підприємництва в агропромисловій галузі // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №10. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-10-8373


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Scientific research: the paradigm of innovative development: Abstracts of reports of the ХІІ International scientific conference (Prague, Czech Republic, September 28, 2022)


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Коваленко Д. І., Золковер А. О. Тенденції розвитку цифрових фінансів в сучасних економічних умовах // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-5-8050


Branch of science: -Finance, banking and insurance
Read onlineDownload article (pdf)

Ничипорчук Т. О., Коваленко Д. І. Фінансова безпека підприємства: теоретико-методичні аспекти // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-12-7771


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Столярчук О. О., Коваленко Д. І. Депозитна політика банку та інструменти її реалізації // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №10. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-10-7589


Branch of science: -Finance, banking and insurance
Read onlineDownload article (pdf)

Кошара І. О., Русіна Ю. О., Коваленко Д. І. Формування системи показників фінансової стійкості підприємств авіаційної промисловості // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №9. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-9-7541


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Салтан Р. О., Pусіна Ю. О., Коваленко Д. І. Сучасний стан розвитку фінансової стійкості банківської системи України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №12. 


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Пікалюк О. А., Коваленко Д. І. Вплив державного боргу на фінансову безпеку України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-11-6560


Branch of science: -Finance, banking and insurance
Read onlineDownload article (pdf)

Science and Global Studies: Abstracts of reports of the ІІI International Scientific Conference (Bratislava, Slovakia, October 30, 2020)


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Захарін С. В., Коваленко Д. І. Оптимізація фінансово-економічного механізму реалізації державної молодіжної політики в умовах сталого розвитку людського потенціалу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-4-5795


Branch of science: -Finance, banking and insurance
Read onlineDownload article (pdf)

Захарін С. В., Коваленко Д. І. Стратегічні орієнтири фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності у сфері вищої освіти // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №1. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-1-5578


Branch of science: -Finance, banking and insurance
Read onlineDownload article (pdf)

Захарін С. В., Коваленко Д. І. Економічні та організаційні важелі підвищення результативності співробітництва Китайської Народної Республіки та України у сфері туризму // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №8. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-8-5146


Branch of science: -World economy and international relations
Read onlineDownload article (pdf)

Захарін С. В., Коваленко Д. І. Розвиток сфери туризму і курортів в Україні: тенденції, проблеми, перспективи // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №7. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-7-5136


Branch of science: -Economy of sustainable development and nature management
Read onlineDownload article (pdf)

Digital transformation and innovation in economics, law, government, science and educational processes: Abstracts of International Scientific and Practical Conference (Bukovel-Kyiv, March 18-21, 2019)


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Digital transformation and innovation in economics, law, government, science and educational processes: Abstracts of International Scientific and Practical Conference (Bukovel-Kyiv, March 18-21, 2019)


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Коваленко Д. І., Балига Т. С. Фінансова стабільність підприємства: сутність та оцінка // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-11-4321


Branch of science: -Finance, banking and insurance
Read onlineDownload article (pdf)

Ульченко С. М., Коваленко Д. І. Кадрова безпека, управління кадрами та шляхи удосконалення // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №19.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Sakharna V., Bielialov T., Kovalenko D. Financial planning, organization and forecasting for newly created companies (start-ups) // International scientific journal "Internauka". Series: "Economic Sciences". - 2018. - №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-5-3834


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Economics, Finance and Management in the XXI century: analysis of trends and development prospects: Abstracts of ІІІ International Scientific and Practical Conference (Bukovel-Kyiv, March 19-22, 2018)


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Economics, Finance and Management in the XXI century: analysis of trends and development prospects: Abstracts of ІІІ International Scientific and Practical Conference (Bukovel-Kyiv, March 19-22, 2018)


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)
Страницы:123