Your Locality:
Zaporizhzhia, Ukraine

Number of publications: 1

Огренич Ю. О., Матвієнко Д. О. Здійснення державного фінансового контролю виконання місцевих бюджетів Запорізької області: особливості, проблеми та напрямки удосконалення // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-11-9344


Branch of science: -Finance, banking and insurance
Read onlineDownload article (pdf)