Your Locality:
Lviv, Ukraine

Number of publications: 1

Мищишин О. Я., Особа Є. Ю. Трьохрівнева модель продаж FMСG продуктів: тренд, сезонність, промоакція-недостача // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2023. — №21. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-21-9486


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)