Кулешова Н. М. Організація і контроль самостійної роботи студентів  // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №5.​


Branch of science: Other
Read onlineDownload article (pdf)