Your Locality:
Dnipro, Ukraine

Number of publications: 4

Когуна Я. М. Характер зв’язку емоційного інтелекту та самоактуалізації осіб юнацького віку // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2020. - №1.


Branch of science: Psychological science
Read onlineDownload article (pdf)

Семенець Ю. О. Специфіка зв’язку ціннісних орієнтацій та етнічної ідентичності осіб молодого віку // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2020. - №1.


Branch of science: Psychological science
Read onlineDownload article (pdf)

Юрченко Д. О. Особливості статеворольової ідентифікації у підлітків з неповних сімей // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2020. - №1.


Branch of science: Psychological science
Read onlineDownload article (pdf)

Друк М. С. Емпіричне дослідження гендерних характеристик осіб молодого віку з різним рівнем емпатії // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2020. - №1.


Branch of science: Psychological science
Read onlineDownload article (pdf)