Your Locality:
Kharkiv, Ukraine

Number of publications: 2

Лозова А. А., Юзефович В. Р. Законодавче врегулювання цифрових активів: національні особливості і міжнародний досвід // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2020. - №1.


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)