Your Locality:
Odessa, Ukraine

Number of publications: 1

Менейлюк О. І., Олійник Н. В., Черепащук Л. А. Багатокритерійний аналіз визначення найбільш ефективного рішення зведення огороджуючих конструкцій // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №7.


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)