Your Locality:
Kharkiv, Ukraine

Number of publications: 1

Гірєва О. Ф. Сутність принципу «забруднювач платить» як принципу екологічної політики Європейського Союзу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №6.


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)