Павлов Є. О. Ефективність гарантування мiсцевого самоврядування // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №2.


Branch of science: Public administration
Read onlineDownload article (pdf)