Your Locality:
Kharkiv, Ukraine

Number of publications: 1

Пилипенко О. В. Методи фіксації інформації веб-сайтів, які можуть бути використані в комп’ютерно-технічній експертизі // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2019. - №16.​


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)