Your Locality:
Kharkiv, Ukraine

Number of publications: 1

Цимбаліста О. І., Абдюханова А. І., Єрмолаєва Т. В. Кодифікація екологічного законодавства як шлях приведення його у відповідність до вимог ЄС // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2019. - №15.​


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)