Your Locality:
Kyiv, Ukraine

Number of publications: 2

Миколайчук І. П., Остапенко М. О. Методичний підхід до формування проектної команди на засадах Scrum-технології // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №1.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)