Your Locality:
Kyiv, Ukraine

Number of publications: 3

Косенко В. В., Семінський О. О., Семінська Н. В. Експериментальне дослідження емульсування у одноступінчастому роторно-пульсаційному апараті // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №9.


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)