Your Locality:
Kyiv, Ukraine

Number of publications: 1

Марченко О. І., Подзе О. С. Модифікований метод видалення спільних виразів за допомогою графу залежності станів та значень // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №9.


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)