Your Locality:
Kyiv, Ukraine

Number of publications: 6

Ружинська Л. І., Періжок Д. Д. Аналіз масообміну в абсорбері для очищення біогазу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №9.


Branch of science: Chemical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Мельник В. В., Ружинська Л. І., Андрук М. М., Остапенко Ж. І. Математичне моделювання гідродинаміки та масообміну при екстракції бар з рослинної сировини // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №9.  https://doi.org/10.25313/2520-2057-2018-9-3777


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)