Your Locality:
Kiev, Ukraine

Number of publications: 3

Мулява І. Я. Вирішення задачі автоматизованого формування розкладу навчального закладу за допомогою генетичних алгоритмів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №9.


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)