Your Locality:
Kyiv, Ukraine

Number of publications: 13

Карачун В. В. Підвищення тепломасообміну в апараті для культивування клітин за допомогою гвинтової пари  // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №9.


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)