Your Locality:
Ivano-Frankivsk, Ukraine

Number of publications: 10

Якимів Й. В., Бортняк О. М. Особливості транспортування різносортних нафт магістральними трубопроводами з пересіченим профілем траси // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №9.


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)