Голинська О. В. Гендерно-орієнтоване бюджетування як критеріальна основа ефективності бюджетних програм // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №8.


Branch of science: Public administration
Read onlineDownload article (pdf)