Your Locality:
Kyiv, Ukraine

Number of publications: 1

Горупа І. В. Особливості впровадження електронного документообігу підприємства. Огляд // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №8.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)