Your Locality:
Kyiv, Ukraine

Number of publications: 6

Орлова М. М., Єрмоленко І. А. Математичне порівняння продуктивності топологій рівня управління програмно-конфігурованих мереж // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №8.


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Орлова М. М., Щербакова Г. В. Модифікований спосіб ущільнення великих обсягів даних // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №8.


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)