Your Locality:
Kharkiv, Ukraine

Number of publications: 3

Кахнова М. Г. Порівняльний аналіз нормативного та інституційного забезпечення рівності трудових прав чоловіків та жінок в Латвії та Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №7.


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)