Your Locality:
Kyiv, Ukraine

Number of publications: 6

Бишко М. А., Зубрій О. Г.  Дослідження процесу теплообміну у роторному плівковому апараті // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №7.


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)