Your Locality:
Kyiv, Ukraine

Number of publications: 1

Тарасова Г. О., Стоцька Н. М. Фінансова звітність в управлінні підприємством // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №6. 


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)