Your Locality:
Kharkiv, Ukraine

Number of publications: 1

Колонтаєвський О. П., Половинка В. А. Аналіз методів опису та сегментації цільової аудиторії для заходів інтернет-маркетингу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №6. 


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)