Your Locality:
Ivano-Frankivsk, Ukraine

Number of publications: 9

Якимів Й. В., Бортняк О. М. Дослідження ефективності послідовного перекачування нафт українських родовищ магістральними трубопроводами  // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №6. 


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)