Your Locality:
Kyiv, Ukraine

Number of publications: 4

Зайченко Н. І. Ідея “Просвітницького регенераціонізму” в іспанському педагогічному дискурсі на рубежі ХІХ – ХХ ст. // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №5. 


Branch of science: Pedagogical sciences
Read onlineDownload article (pdf)