Your Locality:
Kharkiv, Ukraine

Number of publications: 10

Дєгтяр О. А., Острогляд О. Г. Використання методів самоменеджменту в управлінні стійким розвитком організації // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №5. 


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)