Your Locality:
Kharkiv, Ukraine

Number of publications: 3

Дєгтяр А. О. Інституційний підхід у дослідженні взаємодії держави та бізнесу в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №5. 


Branch of science: Public administration
Read onlineDownload article (pdf)