Your Locality:
Kyiv, Ukraine

Number of publications: 2

Орленко А. Ю., Степанюк А. Р. Обґрунтування способу видалення композитних забруднень при виробництві органічних добрив // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №4. 


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)