Your Locality:
Kyiv, Ukraine

Number of publications: 5

Головко В. І., Безкоровайна О. О. Методика, прийоми та організація аналізу грошових коштів та потоків підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №4. 


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)