Your Locality:
Kyiv, Ukraine

Number of publications: 5

Головко В. І., Безкоровайна О. О. Використання результатів аналізу грошових коштів та потоків підприємства в управлінні та шляхи його оптимізації // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №3.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Головко В. І., Кляченко В. В. Аналіз наукових підходів до трактування сутності та класифікації похідних фінансових інструментів та їх складових // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №3.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)