ВУЗ / Место работы:
Kharkiv V.N. Karazin NationalUniversity

Your Locality:
Kharkiv, Ukraine

Number of publications: 1

Галавтіна А. В., Болотна О. В. Обґрунтування використання інноваційних технологій для покращення іміджу торговельної марки «Мівіна» // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №3.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)